ادبیاتداستانمحمدعلی میرقاسمی

محمدعلی میرقاسمی

با توام با تو فصل چهارم

محمدعلی میرقاسمی

با توام با تو

فصل چهارم

روزی از روزها در‌ همان محیطی خواهی ایستاد که امروز در خیال خود به مانند رویا باور داری ! ساختار جهان هستی بسته به رویکرد روان و ذهن تو دارد ! تنها دلیل برای باروری باورهای انسان ، روان ، ذهن ، ایمان و اطمینان خاطر به ساختار خیال است ، این خیال است که جهان هستی را در تسخیر خود دارد !

رفتارها و باورهای ما نیازمند به واکاوی دارد .

انسان در حین مواجه شدن با مشکلات زندگی ، چگونه رفتار می کند ؟ مشکلات انسان را در خود درگیر می کند ؟ در حین رویارویی با مشکلات زندگی با دست های کشیده رو به سوی آسمان ، تسلیم شدن امری عادی است ؟ وقتی پذیرای مشکل باشید اطمینان حاصل کنید که مشکل دیگری هم برایتان شکل می گیرد ! همین که هستی بمان ، اما نه اینکه هستی ، بهتر بگویم ، انسان به مانند پولاد باید به وجود خود آتش را شاهد باشد ، آتشی گداخته ، همین که هستی بمان ، یعنی در این فراز و فرود چالش ها ، ماهیت پولادین خودت را حفظ کن ، نه اینکه هستی ، یعنی تو باید با وجود مشکلات موجود ، شکل دیگری به خود بگیری ، شکلی که دلیل رهایی باشد .

ایوب می گوید ( انسان برای مشقت ها به دنیا آمده است و مانند شراره ها از دنیا خواهد رفت )

در حیرتم بعضی از انسان ها خشم خود را همیشه به همراه دارند ! انسانی به تمام معنا عصبانی ! چرا و برای چه ؟! نمی دانم ! گیرم فردی اینطور که تو باید می بودی رفتار نکرد ، چرا فریاد ؟! انسان های عصبانی در خلوت و تنهایی هم ، خشم خود را بروز می دهند ! در حین کشیدن شانه به موها یا کشیدن تیغ به صورت یا … خیلی از اینها ، لبخند کاغذی دارند ! افرادی با طول عمر کوتاه ، نسبت به هر چیزی اعتراض دارند و تنها راه رسیدن به خواسته های درونی خود را فریاد می دانند ! پذیرا و میزبان یک زندگی تازه نیستند ! برانگیختگی ، برافروختگی ، برآشفتگی ! در حین پای نهادن در مترو ، هی آقا آرام تر، هی خانم ، لوازم شما جای ما را گرفته است ، وای خواهش می کنم سکوت کنید ، این محیط عمومی است ، برافروختگی اش افراد را به حیرت وا می دارد !

نانوا این نان سوخته یا برشته است ، آهای بوق نزن ، مگر نمی بینی چراغ قرمز است ؟! برانگیختگی اش افراد را به حیرت وا می دارد ! در محیط مربوط به منزل ، خانم وقتی می دانی حقوق ماهیانه ام را واریز نکرده اند چرا تقاضای نقدینه می کنی ؟ وای دخترم تا حالا کجا بودی ؟ مگر نمی دانی که محیط شهر نا امن است ؟ وای پسر ، جوراب های من چرا پای توست ؟ برآشفتگی اش خانواده را به حیرت وا می دارد ! چرا این انسان ها قبل از ابراز خواسته خود ، پوزش نمی خواهند ؟! برای این دسته از افراد نمی توان کاری کرد ! یعنی من به عنوان فردی که از روان تحلیل گری  چیز زیادی نمی داند ،‌ می توانم بگویم راهکاری ندارم ! مگر اینکه نوسازی ، از نوسازی ، خونسردی ، خوش رویی ، خوش گفتاری ، خوش رفتاری و لبخند .

میل و اشتیاق به دگرگونی ساختاری اگر باشد ، رفتار به خودی خود تغییر خواهد کرد ؟

قبل از هر چیز باید بدانیم تمام مشکلاتی که دلیل برانگیختگی ، برافروختگی و برآشفتگی و پرخاشگری ماست مربوط به دردها و کم کاری یا پرکاری بخشی از وجود ماست که در این رابطه نظر خواهی روان شناسان ، روان پزشکان را باید و باید جویا باشیم . ( مهم )

گام دیگر … وقتی را که مشکلات روان و ذهن خود را ریشه یابی کردید و دریافتید دلیل این همه سایش و ناسازگاری با محیط پیرامون در چیست ، وقت آن رسیده است که از میل و اشتیاق کمک بگیرید و با چاشنی انگیزه به سوی بهبودی و درمان روان و ذهن خود گام بردارید و این را هم بدانید که رفتارها و رویکردها به مانند عادت در وجودتان جا خوش کرده است .

رفتارهای ناخرسندی که دلیل مشکلات ما هستند و به سختی ما را رها می کنند ، در این خصوص باید تلاش کنید و برای این عادات به فکر جایگزین باشید و یا اینکه هر بار تکرار کنید که من باید بهترین باشم ، اینقدر تکرار کنید که عادات از شما دوری کنند و شما را رها کنند ، مدیریت ذهن ، روان و بدن را در دست بگیرید ، حالا تکرار کنید که رهبری شما با من است ، هدایت شما با من است ، نظارت و مدیریت شما با من است ، من از شما جدا نیستم ، من با شمایم ، ما باید همه با هم خواستار دلشادی ، پیروزی ، بهروزی هم باشیم ، در این کران بی کران تنها کارگشای ما ،‌ رفتار و رویکرد خویشتن است ، باید و باید بهترین باشیم ، گذشته هر چه بود گذشت ، گذشته نمی تواند دلیل فروپاشی ما باشد ، ما برای توانمندی ، فرهمندی در این جهان پای نهاده ایم ، باید به بهترین شیوه زندگی کنیم ، ما آموخته ایم برای رهایی از مشکلات ، نخستین گام ، داشتن شادمانی یا ایجاد شادمانی در وجود ماست ، گام دیگر مربوط به میل و اشتیاق ماست که ما را به دگرگونی ساختاری وا می دارد .

نوسازی ، از نوسازی ساختار رفتاری

نوسازی ، از نوسازی بسته به رفتار و رویکرد ما دارد ، اینکه با خود و دیگران چگونه رفتار کنیم ، اینکه بخشی از رفتارهای ما دلیل رنجش خود و دیگران است ، چرا نباید جاری باشیم ؟ جاری ، روان ، روشن ‌.

بیاییم برای خود و دیگران خواهان بهترین باشیم ، خورشید وقتی برمی خیزد ، گیسوان طلایی اش ، پدیدار می شود و نیمی از زمین را در بر می گیرد و نیمی دیگر را دوباره با لبخند خود می تاباند ، به مانند خورشید ، تمام جهان را درآغوش بگیریم ، ما مربوط به جهانیم و جهان مربوط به ما ، از رقص هستی ، رقص را بیاموزیم ، رستن و برخواستن را ، با خودت بگو ، به خودت بگو ، من باید دوباره تکرار شوم ، نوسازی از نوسازی ساختاری و دگرگونی رفتاری باید و باید در رویکرد من پدیدار شود ، با خودت بگو ، به خودت بگو ، من باید به مانند ماه ، طنین جان بخش خواب های طلایی دریا باشم و خروش بی افسار اقیانوس را آرامش ببخشم .

هر بار تکرار کنید ، تکرار ، تکرار ، تکرار …

برای زیستن یک دلیل روشن داشته باشید ، یک دلیل روشنی که شما را به حرکت وا دارد ، یک دلیل فلسفی که شما را از این ایستا برهاند ، برای رسیدن به خواسته های خود دلیل بیافرینید ، دلیل می تواند گام های محکم برای رسیدن شما به سرمنزل ، مقصد و مقصود باشد ، آسوده خاطر باشید ، آزرده خاطر نه ، به خودت بگو ، نوسازی ، از نوسازی ساختاری و دگرگونی رفتاری باید و باید در رویکرد من پدیدار شود ، از اینکه دیگران به شما می گویند ، چطور می شود ؟! سخت است ! نمی شود و چنین و چنان ، غمگین نباشید و این را هم بدانید درختی را که بار بهتری دارد چوب بیشتری بر پیکر خود خواهد دید ، بهتر بگویم ، وقتی درختی به بار می نشیند به خاطر اینکه بلند و سرکشیده است ، انسان ها از یک چوب کوچک برای چیدن میوه های آن کمک می گیرند در حقیقت با پرتاب چوب به بالای درخت و افتادن میوه .

اگر با ایمان و اطمینان خاطر تلاش کنید ، اگر برای زیستن دلیل فلسفی داشته باشید ، اگر برای پیرامون و دیگران خواستار بهترین باشید ، اگر به یک دلیل روشن ، دگرگونی ، نوسازی ، از نوسازی را در ساختار رفتاری خود بیافرینید ، اگر رستن را در ذهن خود بپرورانید ، باور داشته باشید فصل پیش روی شما ، بهار است و همین دیگران به بار نشستن  وجودتان را جشن می گیرند .

محمدعلی میرقاسمی زادروز : 10 / 12 / 2538 زادگاه : هیرکان شاعر ، نویسنده ،‌ پژوهشگر علوم‌ اجتماعی ( فلسفه ، جامعه شناسی ، روان شناسی ) دانش آموخته ی بهداشت و درمان ، کارشناسی روان شناسی ، کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت ، عضو انجمن روان شناسی ( APA ) ( USA ) عضو خانه ی فرهنگ های جهان ، هامبورگ ( Germany )‌ عضو کانون شاعران معاصر ( Iran ) که در مدت عمر خود چهل و سه زمستان را شاهد بودم و بیست سه سال است که به طور یکپارچه می نویسم . از عمده کارهای نوشتاری من مجموعه ی اشعارم است که به طور پراکنده در نشریات متفاوت در ( Iran ) و هامبورگ ( Germany ) منتشر گردیده است و اینکه هشت سال قبل پروژه ی اقتصاد ، بازرگانی ، توسعه ی روستایی را تدوین ، تشریح و مکتوب کردم که در روزنامه ی مربوط منتشر گردید ، دیگر کارهای من ده پروژه ی روان شناختی انگیزشی است که در ماهنامه ی (‌ چاپار ) هامبورگ ( Germany ) مربوط به خانه ی فرهنگ های جهان در طول سه سال با همکاری ، همدلی ، یکدلی مدیر نیکو سرشت این ماهنامه انتشار یافت .

مشاهده بیشتر
کتاب پرواز نهنگ ها مجموعه اشعار سپید عبدالله محمدزاده سامانلو برای خرید کتاب و واریز باشماره 09902034931 و یا پنل چت در سایت پیام بدهید

محمدعلی میرقاسمی

محمدعلی میرقاسمی زادروز : 10 / 12 / 2538 زادگاه : هیرکان شاعر ، نویسنده ،‌ پژوهشگر علوم‌ اجتماعی ( فلسفه ، جامعه شناسی ، روان شناسی ) دانش آموخته ی بهداشت و درمان ، کارشناسی روان شناسی ، کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت ، عضو انجمن روان شناسی ( APA ) ( USA ) عضو خانه ی فرهنگ های جهان ، هامبورگ ( Germany )‌ عضو کانون شاعران معاصر ( Iran ) که در مدت عمر خود چهل و سه زمستان را شاهد بودم و بیست سه سال است که به طور یکپارچه می نویسم . از عمده کارهای نوشتاری من مجموعه ی اشعارم است که به طور پراکنده در نشریات متفاوت در ( Iran ) و هامبورگ ( Germany ) منتشر گردیده است و اینکه هشت سال قبل پروژه ی اقتصاد ، بازرگانی ، توسعه ی روستایی را تدوین ، تشریح و مکتوب کردم که در روزنامه ی مربوط منتشر گردید ، دیگر کارهای من ده پروژه ی روان شناختی انگیزشی است که در ماهنامه ی (‌ چاپار ) هامبورگ ( Germany ) مربوط به خانه ی فرهنگ های جهان در طول سه سال با همکاری ، همدلی ، یکدلی مدیر نیکو سرشت این ماهنامه انتشار یافت .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شروع گفتگو
1
نیاز به راهنمایی دارید؟
Scan the code
سلام
چنانچه سوالی دارید با ما در واتساپ در ارتباط باشید